Què fem

ItWorks neix amb l’objectiu d’acompanyar l’empresa al seu viatge cap a la seva transformació digital.

Treballem amb tres grups de serveis.

1. Dades i Informació

  • Business Intelligence
  • Modelat i tractament de la informació
  • C.P.M

Volem que l’empresa estigui capacitada per utilitzar la seva informació, aprendre d’ella per adaptar-se a l’entorn competitiu i ser capaç de prendre decisions estratègiques amb garantia d’èxit.

Oferim serveis de consultoria de dades i de la informació, tant a nivell estratègic com tecnològic. Som consultors de negoci, especialitzats en Business Intelligence i modelat de dades.

La consultoria Bussines Intelligence utilitza eines que permeten analitzar dades de manera més avançada i presenta informes estratègics a la gerència per tal de prendre les millors decisions per a l’empresa.

Aquests informes són molt intuïtius i fàcils de manejar, es poden personalitzar per a que cada departament només visualitzi les dades que l’interessin, es pot extreure informació de diferents fonts de dades sense importar la seva ubicació i no és estrictament necessari tenir un coneixement avançat en Excel o altres programes similars.

El programari que utilitzem facilita el modelatge de dades sense necessitat d’invertir molt de temps. Permet transformar i combinar informació  per tal que sigui de fàcil interpretació i d’alta informació per la presa de decisions intel·ligents per la seva empresa.

En definitiva, si necessita una evolució empresarial efectiva per la seva empresa, obtenir informació de qualsevol manera i en qualsevol lloc per la presa de decisions estratègiques i intel·ligents, es troba al lloc adequat.

2. Estratègies de negoci

  • Consultoria de negoci
  • Recolzament i definició d’indicadors de la gestió empresarial
  • Formació de professionals a l’empresa

Valorem els punts clau estratègics en cada empresa per fer-la créixer, formem als treballadors per aprofundir en el coneixement del seu negoci i busquem solucions per encarar el futur.

Realitzem formacions presencials a les empreses per tal de que els treballadors facin un bon ús dels informes confeccionats.

3. Estructures

  • Manteniment del hardware i software de l’empresa
  • Plans de contingència i control de la seguretat de les dades
  • Virtualització dels sistemes informàtics
  • Cloud Computing

Valorem que els equips informàtics, les instal·lacions i els sistemes d’informació siguin eines vàlides, escalables i robustes. Ens encarreguem de que no siguin un obstacle per a l’empresa.

Creiem amb el Cloud Computing i estem preparats per assolir instal·lacions virtuals i ubicades al núvol, amb totes les garanties d’èxit i seguretat d’ús.

Serveis de Consultoria Informàtica